Tisk

MUDr. Ivo Jörg

Interní ambulance

Poskytované služby

 • komplexní vyšetření internistou
 • cílené vyšetření internistou 
 • kontrolní vyšetření internistou
 • předoperační vyšetření internistou
 • superkonziliární vyšetření
 • EKG vyšetření 
 • ambulantní vyšetření neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • Holterovské vyšetření - 24 hodinový kontinuální záznam EKG nebo i dlouhodobé monitorování
 • echokardiografické vyšetření srdce
 • ultrazvukové vyšetření orgánů břicha a ledvin
 • telefonické konzultace
 • odběry krve, injekce